लुम्बिनी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

वीउ विजन प्रयोगशाला

खजुरा, बाँके

सूचना तथा समाचारहरु
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 करारमा कृषि प्राविधिक नियूक्ति सम्वन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2080-09-01 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
2 कृषक बर्गहरुमा वीउ बिजन प्रयोगशाला खजुरा बाँकेको अनुरोध सूचना तथा समाचारहरु 2080-07-24 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
3 करारमा कृषि प्राविधिक नियूक्ति सम्वन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2080-07-01 Admin विवरण हेर्नुहोस्
4 बीउ प्रमाणीकरणका लागि पूर्व जानकारी फारम भर्ने सम्वनधमा । सूचना तथा समाचारहरु 2080-03-18 व्यवस्थापक विवरण हेर्नुहोस्
5 मूल/श्रोत बीउ उत्पादनको अनुमती पत्रको लागि निवेदनको ढाँचा सूचना तथा समाचारहरु 2079-09-26 Admin विवरण हेर्नुहोस्
6 निजी तथा गैर सरकारी स्तरमा मूल बीउ उत्पादनको अनुमती पत्र लिन चाहिने आवश्यक कागजहरु सूचना तथा समाचारहरु 2079-09-26 Admin विवरण हेर्नुहोस्
7 कृषकहरुमा गहुँ खेति वारे अनुरोध । सूचना तथा समाचारहरु 2079-07-28 Admin विवरण हेर्नुहोस्