लुम्बिनी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

वीउ विजन प्रयोगशाला

खजुरा, बाँके

कार्यालय प्रमुख

दिपक सापकोटा

दिपक सापकोटा

9858040234

सूचना तथा समाचारहरु
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
करारमा कृषि प्राविधिक नियूक्ति सम्वन्धी सूचना 2080-09-01
कृषक बर्गहरुमा वीउ बिजन प्रयोगशाला खजुरा बाँकेको अनुरोध 2080-07-24
करारमा कृषि प्राविधिक नियूक्ति सम्वन्धी सूचना 2080-07-01
प्रकाशन
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
वार्षिक पुस्तिका २०७७/०७८ 2079-11-10
ग्रामिण कृषि सडक निर्माण तथा मर्मत संभार कार्यविधि, २०७५ 2078-03-04
कृषि प्रसार कार्यक्रम संचालन तथा नर्म्स, २०७५ 2078-03-04
डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
बीउ बिजनको नमुना विवरण फाराम 2078-07-24
खेत निरीक्षण सम्वन्धि पुर्व जानकारी फाराम 2078-07-24
सूचना अधिकारी

दिनेश प्रसाद भट्टराई

दिनेश प्रसाद भट्टराई

9858044234

पात्रो